Ułatwienia dostępu

Szanowni Państwo,


Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym przedkładam Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich i wszystkim mieszkańcom naszej gminy „Raport o stanie gminy 2021” jako podsumowanie działalności samorządu w 2021 roku. Jest to już trzeci dokument tego rodzaju przygotowany zgodnie z wymaganiami ustawy o samorządzie gminnym, a pierwszy od czasu objęcia przeze mnie 18.06.2021r. funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Opracowanie takiego raportu daje możliwość kompleksowego przedstawienia założeń i rezultatów działań podejmowanych w gminie. To również doskonały moment na podsumowanie zmian zachodzących corocznie w naszej gminie, będących w dużej mierze efektem pracy całego zespołu. W wielu miejscach odwołujemy się do ubiegłych lat, co umożliwia dokonanie porównania sytuacji gminy w latach poprzednich i pokazanie pełnego obrazu zachodzących zmian.

Zapewniam, że stawiane cele zawsze uwzględniały dobro mieszkańców naszej gminy. Liczę na to, że niniejszy raport będzie stanowił narzędzie i okazję do podjęcia debaty o potrzebach, kierunkach rozwoju naszej gminy oraz możliwościach realizacji kolejnych celów. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z niniejszym dokumentem.