Szanowni Państwo,

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym przedkładam Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich i wszystkim mieszkańcom naszej gminy „Raport o stanie gminy 2021” jako podsumowanie działalności samorządu w 2021 roku.

 

Jest to już trzeci dokument tego rodzaju przygotowany zgodnie z wymaganiami ustawy o samorządzie gminnym, a pierwszy od czasu objęcia przeze mnie 18.06.2021r. funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. Opracowanie takiego raportu daje możliwość kompleksowego przedstawienia założeń i rezultatów działań podejmowanych w gminie. To również doskonały moment na podsumowanie zmian zachodzących corocznie w naszej gminie, będących w dużej mierze efektem pracy całego zespołu.

W wielu miejscach odwołujemy się do ubiegłych lat, co umożliwia dokonanie porównania sytuacji gminy w latach poprzednich i pokazanie pełnego obrazu zachodzących zmian. Zapewniam, że stawiane cele zawsze uwzględniały dobro mieszkańców naszej gminy. Liczę na to, że niniejszy raport będzie stanowił narzędzie i okazję do podjęcia debaty o potrzebach, kierunkach rozwoju naszej gminy oraz możliwościach realizacji kolejnych celów. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z niniejszym dokumentem.

Cały rapoprt w pdf