Liczba odwiedzających ogółem w miesiącach styczeń-grudzień 2022 r. wyniosła 4455 osób. Odbyły się 22 warsztaty tematyczne związane z dziedzictwem kulturowym Dolnego Śląska. Regionalna Izba we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Kątach Wrocławskich, Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Kąckiej oraz Centrum Historii Zajezdnia zorganizowała 17 eventów o charakterze kulturalnym m.in. były to spotkania autorskie, koncerty, wydarzenia teatralne, wystawy czasowe, wykłady, prelekcje itp.

Zorganizowano 3 wystawy czasowe, w tym jedną plenerową. Były to: 

  • Wystawa „Historia Biblii”
  • Wystawa zamków – prace przygotowali uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie
  • Wystawa malarstwa lokalnej artystki – Ewy Rybki.


Wydano 1 publikację „Z historią lokalną od dziecka” w nakładzie 6500 sztuk. Publikacja nie była udostępniana w Internecie. Wydano ją z dotacji fundacji Orlen w programie „Moje miejsce na Ziemi”.

Poniżej znajdują się tabele prezentujące wybrane dane statystyczne