Komunikacja Zbiorowa w Gminie Kąty Wrocławskie opiera się na połączeniach autobusowych i kolejowych wg poniższego schematu:

Przewozy kolejowe

Przewozy kolejowe realizowane są przez Koleje Dolnośląskie i POLREGIO na linii kolejowej 274 na odcinku Wrocław Główny – Kąty Wrocławskie w ramach relacji:

D6 - Wrocław - Wałbrzych - Jelenia Góra - Szklarska Poręba,

D16 - Wrocław - Świdnica - Dzierżoniów Śląski - Bielawa Zachodnia,

D28 - Wrocław - Wałbrzych - Meziměstí - Adršpach.

Na obszarze gminy Kąty Wrocławskie znajdują się dwie stacje pasażerskie: Kąty Wrocławskie i Smolec oraz dwa przystanki pasażerskie: Sadowice Wrocławskie i Mokronos Górny.

Obsługa poszczególnych miejscowości była na następującym poziomie:

 • Kąty Wrocławskie – od 26 do 29 par połączeń,
 • Sadowice Wrocławskie - od 18 do 23 par połączeń,
 • Smolec – od 22 do 26 par połączeń,
 • Mokronos Górny - od 18 do 23 par połączeń.

Przewozy autobusowe

W 2022 roku na obszarze gminy Kąty Wrocławskie w przeważającej mierze autobusowy trans- port zbiorowy opierał się na organizowanych przez Gminę przewozach w ramach Gminnej Komunikacji Autobusowej Kąty Wrocławskie, podzielonej wg funkcji i obszaru działania na linie aglomeracyjne (6 linii) oraz linie szkolno-dowozowe (9 linii). Uzupełnieniem i dopełnieniem oferty były połączenia aglomeracyjne dofinansowane na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 07 grudnia 2009r. pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie, a Wrocławiem w zakresie wspólnej organizacji komunikacji międzygminnej. Przewozy pasażerskie były organizowane przez miasto Wrocław na liniach Krzyki – Zabrodzie – Pętla (linia nr 933), Nowy Dwór – Samotwór-Leśna (linia nr 909), Oporów – Pietrzykowice – Sportowa / Pętla (linia nr 907), Nowy Dwór (Pętla) – Smolec Wiśniowa (linia 927), Fiołkowa – Smolec (linia nr 967), Oporów – Smolec – Lipowa/Pętla (linia nr 947), Krzyki – Zabrodzie-Pętla (linia nr 933).

Gminna Komunikacja Autobusowa

Gmina Kąty Wrocławskie jest organizatorem uruchomionej w 2019 r. Gminnej Komunikacji Autobusowej opierającej się na planie transportowym (pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie” przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XII/184/19 z dnia 26 września 2019r.). Kontynuuje się koncepcję zrównoważonego transportu publicznego poprzez wzajemne uzupełnianie się komunikacji autobusowej i kolejowej z uwzględnieniem położenia miejscowości, liczby mieszkańców oraz pozostałych elementów generowania ruchu (istniejące i potencjalne generatory ruchu).

Linie Aglomeracyjne realizujące bezpośrednie połączenie z Wrocławiem miejscowości przyległych o dużym potencjale pasażerskim.

Linie szkolno-dowozowe, stanowiące integralną cześć dowozu szkolnego na terenie całej gminy otwartego dla mieszkańców realizującą w strefie KW2 dodatkową i rozszerzoną funkcję komunikacji dowozowej do stacji (z wykorzystaniem połączeń kolejowych jako dojazdu do Wrocławia) oraz komunikacji lokalnej do siedziby gminy.

Zasady odpłatności (strefy, bilety, ulgi i zwolnienia z opłat) (ST) po uruchomieniu GKA

Bilety gminne:

Wprowadzono 3 rodzaje biletów czasowych uprawniających do odbycia dowolnej liczby przejazdów na liniach Gminnej Komunikacji Autobusowej w określonym czasie.

 1. 90-minutowe (na okaziciela)
 2. 5-dniowe (imienne)
 3. 30-dniowe (imienne)

Bilety zintegrowane z MPK Wrocław
Miesięczny bilet imienny uprawniający do przejazdu :

1) na liniach Komunikacji Gminnej
2) na liniach komunikacji miejskiej Wrocławia.

Bilety zintegrowane z pociągami operatora kolejowego:
Miesięczny bilet uprawniający do odbycia dowolnej liczby przejazdów:

3) pociągami w klasie 2 Operatora Kolejowego na trasie wskazanej na bilecie
4) na liniach Komunikacji Gminnej w oparciu o naklejony na bilecie znaczek (normalny lub ulgowy).

Na obszarze objętym liniami Komunikacji Gminnej, ustalono trzy strefy:

5) strefa Miasto Wrocław (WR) ograniczona przystankami komunikacji miejskiej we Wrocławiu oznaczonymi, jako „Granica Miasta”,
6) strefa KW1, ograniczona przystankami Komunikacji Gminnej oznaczonymi, jako „Granica Strefy KW1”,
7) strefa KW2, ograniczona przystankami Komunikacji Gminnej oznaczonymi, jako „Granica Strefy KW2”.

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych Gminną Komunikacją Autobusową uprawnieni są:

 • dzieci do zakończenia roku kalendarzowego , w którym ukończyły 7 lat,
 • uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do ukończenia 21 roku życia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Karty Dużej Rodziny wprowadzone ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390),
 • innni pasażerowie wymienieni w Uchwale nr XI/171/19 RADY MIEJSKIEJ W Kątach Wrocławskich z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Do korzystania z przejazdów ulgowych Gminną Komunikacją Autobusową uprawnieni są:

 • studenci,
 • uczniowie szkół policealnych do lat 24,
 • emeryci i emeryci,
 • inni pasażerowie wymienieni w Uchwale nr XI/171/19 RADY MIEJSKIEJ W Kątach Wrocławskich z dnia 22 sierpnia 2019 r.