Drodzy Mieszkańcy,

Przedstawiamy Państwu Raport o stanie gminy 2023, który stanowi podsumowanie pracy i dokonań w minionym roku, a także obranych kierunków rozwoju gminy.

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym z roku 2018, wszystkie samorządy zobligowane są do przedstawienia takiego raportu Radzie Miejskiej oraz Mieszkańcom. Niniejszy dokument jest już piątym sprawozdaniem przygotowanym zgodnie z wymogami tejże ustawy. 

W Raporcie o stanie gminy za 2023r. znajdziecie Państwo informacje na temat inicjatyw i projektów, które urząd oraz jednostki podległe realizowały w minionym roku na rzecz Mieszkańców w takich obszarach jak m.in. oświata, infrastruktura, gospodarka, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, sport czy kultura. Zawarte w nim informacje i dane pozwolą Państwu lepiej zrozumieć sposób funkcjonowania naszego samorządu, a jednocześnie, staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat kierunku dalszego rozwoju naszej gminy. Zachęcamy do zapoznania się z jego zawartością i włączenia się w aktywną dyskusję  o kondycji i przyszłości naszej gminy. 

Raporty z lat ubiegłych oraz podsumowanie poszczególnych obszarów w roku 2023 znajdziecie Państwo również w wersji online na stronie gminy, co mamy nadzieję, pozwoli w  przystępny sposób zapoznać się z podejmowanymi przez gminę działaniami.