Łączna liczba mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie w roku 2023 wyniosła 25 540 osób, co stanowi przyrost o 445 osób w stosunku do roku 2022. Z końcem roku 2022 w Kątach Wrocławskich zameldowanych było 6 471 osób, natomiast w sołectwach 19 069 mieszkańców, co wskazuje na tendencję spadkową zameldowań w mieście oraz znaczący wzrost mieszkańców pozostałych sołectw.

 

 

Cudzoziemcy

W 2023 roku na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zameldowało się na pobyt stały 29 osób posiadających następujące obywatelstwa:

 

 

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich w 2023 r. sporządził:

292 akty urodzenia, w tym:

  • 3 dzieci urodziło się na terenie gminy Kąty Wrocławskie
  • 289 stanowią zagraniczne akty urodzenia wpisane do polskich ksiąg

358 aktów małżeństwa, w tym:

  • 140 cywilnych (60 ślubów zostało udzielonych w Ratuszu Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz 80 ślubów udzielono poza lokalem USC)
  •  zarejestrowano 60 ślubów konkordatowych
  • 158 stanowią zagraniczne akty małżeństw wpisane do polskich ksiąg

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS w 2023 r. z terenu gminy zmarło 238 osób, przy czym w 2023r. Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich zarejestrował 138 aktów zgonu, w tym 10 aktów zagranicznych.

Stan przeniesionych aktów z lat 1946 – 2015 do Systemu Rejestrów Państwowych BUSC do końca roku 2023 wyniósł 8 770 egzemplarzy.

Liczba aktów stanu cywilnego z lat 1946- 2015 przechowywana w archiwum USC wynosi 31 515 egzemplarzy.

Liczba aktów stanu cywilnego z lat 1922-1942 przechowywana w archiwum USC wynosi 1 361 egzemplarzy.