Komunikacja Zbiorowa w Gminie Kąty Wrocławskie opiera się na połączeniach autobusowych  i kolejowych wg poniższego schematu

Przewozy kolejowe

Przewozy kolejowe realizowane są przez Koleje Dolnośląskie i Polregio na linii kolejowej 274 na odcinku Wrocław Główny – Kąty Wrocławskie w ramach relacji :

D6- Wrocław - Wałbrzych - Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna

D28 - Wrocław – Wałbrzych – Adršpach,

D16 - Wrocław - Jaworzyna Śląska - Świdnica - Bielawa.

Na obszarze gminy Kąty Wrocławskie znajdują się dwie stacje pasażerskie: Kąty Wrocławskie, Smolec oraz dwa przystanki pasażerskie Sadowice Wrocławskie i Mokronos Górny. 

Gmina Kąty Wrocławskie zgodnie z zapisami umowy nr DT-D/38/2023 w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu przekazała 434 993,20 złotych na utrzymanie 5 dedykowanych par połączeń wykonywanych w dni robocze, z których korzystają również sami mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie w relacji połączeń: Kąty Wrocławskie – Wrocław Główny oraz na odcinku Wrocław Główny – Kąty Wrocławskie realizowaną przez pociąg relacji Wrocław Główny – Bielawa.

Obsługa poszczególnych miejscowości była na następującym poziomie:

 • Kąty Wrocławskie – od 26 do 29 par połączeń,
 • Sadowice Wrocławskie – od 18 do 23 par połączeń,
 • Smolec – od 22 do 26 par połączeń,
 • Mokronos Górny – od 18 do 23 par połączeń.

Przewozy autobusowe

W 2023 roku na obszarze gminy Kąty Wrocławskie w przeważającej mierze autobusowy transport zbiorowy opierał się na organizowanych przez Gminę przewozach w ramach Gminnej Komunikacji Autobusowej Kąty Wrocławskie linie szkolno-dowozowe (9 linii) skomunikowane z dworcami i przystankami kolejowymi na terenie Gminy.

Uzupełnieniem i dopełnieniem oferty były połączenia aglomeracyjne dofinansowane na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 08 sierpnia 2023r. pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie, a Wrocławiem w zakresie wspólnej organizacji komunikacji międzygminnej. Przewozy pasażerskie były organizowane przez miasto Wrocław na liniach Krzyki – Zabrodzie (linia nr 933), Nowy Dwór – Samotwór (linia nr 909), Oporów – Pietrzykowice (linia nr 907), Nowy Dwór – Smolec (linia 927), Fiołkowa – Smolec (linia nr 967), Oporów – Smolec (linia nr 947).

Pozostałe połączenia były realizowane w ramach przewozów  komercyjnych przez prywatnych przedsiębiorców. Byli to:

 • Anita Przewozy Osobowe Sp. z o.o. Sp. k.,
 • W.H.D. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bartosz Dyrda,
 • POLBUS-PKS Sp. z o.o.,
 • Agencja Turystyczno – Transportowa Polkąty sp. z o.o.

Zdecydowana większość tych linii łączyła miasto Wrocław z miejscowościami na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Część z nich obsługiwała miejscowości gminy w przejeździe tranzytowym (Sobótka, Świdnica, Wrocław), a część była wydłużona i dojeżdżała do miejscowości sąsiednich gmin (Mietków). Głównym zadaniem tych linii było skomunikowanie miejscowości gminy z centrum Wrocławia oraz węzłami przesiadkowymi wrocławskiej komunikacji miejskiej.

Przez Gniechowice (wybrane kursy również przez Zachowice i Czerńczyce)  przebiegała tranzytowo linia łącząca Wrocław z miejscowościami gminy Sobótka (POLBUS-PKS Sp. z o.o.). Również przez Gniechowice przebiegała tranzytowo linia Świdnica – Wrocław. Przewoźnik Anita Przewozy Osobowe Sp. z o.o. Sp. k. organizował linie na trasach Maniów – Kąty Wrocławskie – Wrocław, linie Kąty Wrocławskie – Wrocław ul. Joanitów.

Gminna Komunikacja Autobusowa

Gmina Kąty Wrocławskie jest organizatorem uruchomionej w 2019 r.  Gminnej  Komunikacji Autobusowej opierającej się na planie transportowym (pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie” przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XII/184/19 z dnia 26 września 2019r.). Kontynuuje się koncepcję zrównoważonego transportu publicznego poprzez wzajemne uzupełnianie się komunikacji autobusowej i kolejowej z  uwzględnieniem  położenia miejscowości,  liczby mieszkańców  oraz pozostałych elementów generowania ruchu (istniejące i potencjalne generatory ruchu).

Linie Aglomeracyjne realizujące bezpośrednie połączenie z Wrocławiem miejscowości przyległych o dużym potencjale pasażerskim .

Linie szkolno-dowozowe (80,81,82,83,84,85,86,87,88,89) stanowiące integralną cześć dowozu szkolnego na terenie całej gminy otwartego dla mieszkańców realizującą w strefie KW2 dodatkową i rozszerzoną funkcję komunikacji dowozowej do stacji (z wykorzystaniem połączeń kolejowych jako dojazdu do Wrocławia) oraz komunikacji lokalnej do siedziby gminy.

Ponadto Wydział Transportu z dniem 9 października 2023r. uruchomił dwie nowe linie Gminnej Komunikacji Autobusowej , a mianowicie:

 • Linia nr 90 – okólna obejmująca teren miasta Kąty Wrocławskie
 • Linia nr 91 – na trasie Kąty Wrocławskie – Gniechowice – Kąty Wrocławskie, przebiegająca przez miejscowości Południowo Zachodniej części Gminy,

Dotychczas mieszkańcy podróżujący do i z Wrocławia zmuszeni byli do kupowania osobnych biletów w gminie Kąty Wrocławskie i Wrocławiu. Gminy Kąty Wrocławskie i Czernica jako pierwsze zdecydowały się na wprowadzenie na swoim terenie pilotażowego systemu biletowego URBANCARD. Integracja systemu biletowego zwiększy komfort podróży pasażerów i zdecydowanie ją ułatwi.

Współpraca gmin przy organizacji transportu publicznego jest bardzo istotna w trosce nie tylko o komfort pasażerów i mieszkańców, ale również o środowisko w jakim żyjemy. Im więcej osób zdecyduje się na transport komunikacją publiczną rezygnując tym samym z podróży samochodem, tym mniej zanieczyszczeń powietrza, tzw. smogu. Wchodzące w skład smogu związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność stanowią bowiem realne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Od 1 grudnia 2023 r. rozpoczął się pilotaż systemu biletowego URBANCARD. W ramach pilotażu system objął Gminę Kąty Wrocławskie na liniach 907, 909, 927, 933, 947 i 967. System URBANCARD to system dystrybucji biletów. Nośnikami biletów są karty URBANCARD, zbliżeniowe karty płatnicze lub aplikacje mobilne i bilety papierowe. Karta URBANCARD EP posiada funkcję Elektronicznej Portmonetki (dla osób niekorzystających z kart płatniczych). Elektroniczną Portmonetkę można doładować w stacjonarnych automatach biletowych, punktach sprzedaży i na stronie www.urbancard.pl. Operatorem systemu URBANCARD jest Mennica Polska S.A. Powyższy system akceptuje i uwzględnia następujące zasady:- uczniowie, osoby powyżej 65. roku życia oraz inne osoby (lub grupy) uprawnione do bezpłatnych przejazdów zachowują swoje uprawnienia,

-bilet okresowy na linię międzygminną honorowany jest także na innych liniach we Wrocławiu, których trasa pokrywa się  trasą linii międzygminnej,

-bilety okresowe zakodowane na EM-kartach zachowują swoją ważność do końca okresu obowiązywania,

-pasażerowie posługujący się biletami okresowymi mogą również skorzystać z aplikacji mobilnej URBANCARD, która wymaga jedynie założenia konta,

-bilet czasowy obowiązuje wyłącznie w strefie Wrocław.

Zasady odpłatności (strefy, bilety, ulgi i zwolnienia z opłat) (ST) po uruchomieniu GK

Bilety gminne:

Wprowadzono 3 rodzaje biletów czasowych uprawniających do odbycia dowolnej liczby przejazdów na liniach Gminnej Komunikacji Autobusowej w określonym czasie.

 1. 90-minutowe (na okaziciela)
 2. 5-dniowe (imienne)
 3. 30-dniowe (imienne)

Bilety zintegrowane z MPK Wrocław 

Miesięczny bilet imienny  uprawniający do przejazdu  :

 • na liniach Komunikacji Gminnej
 • na liniach komunikacji miejskiej Wrocławia.

Bilety zintegrowane z pociągami operatora kolejowego:

 Miesięczny bilet uprawniający do odbycia dowolnej liczby przejazdów:

 • pociągami w klasie 2 Operatora Kolejowego na trasie wskazanej na bilecie
 • na liniach Komunikacji Gminnej w oparciu o naklejony na bilecie znaczki (normalny lub ulgowy).

Na obszarze objętym liniami Komunikacji Gminnej, ustalono trzy strefy:

 • strefa Miasto Wrocław (WR) ograniczona przystankami komunikacji miejskiej we Wrocławiu oznaczonymi, jako „Granica Miasta”,
 • strefa KW1, ograniczona przystankami Komunikacji Gminnej oznaczonymi, jako „Granica Strefy KW1”,
 • strefa KW2, ograniczona przystankami Komunikacji Gminnej oznaczonymi, jako „Granica Strefy KW2”.

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych Gminną Komunikacją Autobusową uprawnieni są:

 • dzieci do zakończenia roku kalendarzowego , w którym ukończyły 7 lat,
 • uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do ukończenia 21 roku życia,
 • osoby, które ukończyły  65  lat,
 • członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Karty Dużej Rodziny wprowadzone ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390),
 • inni pasażerowie wymienieni w Uchwale nr XI/171/19 RADY MIEJSKIEJ W Kątach Wrocławskich z dnia 22 sierpnia 2019 r.

 Do korzystania z przejazdów ulgowych Gminną Komunikacją Autobusową uprawnieni są: