Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada dwie biblioteki: w Kątach Wrocławskich oraz filię w Smolcu. Biblioteka realizuje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych. Do zakresu działania Biblioteki, należą między innymi: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych (ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu), udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie woluminów czytelnikom na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

 

Gromadzenie zbiorów

Biblioteka systematycznie powiększa księgozbiór poprzez zakup nowych książek, otrzymując woluminy od różnych ofiarodawców - z wydawnictw, hurtowni, od osób prywatnych.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Biblioteka współpracuje z bibliotekami wrocławskimi oraz bibliotekami ościennych gmin w zakresie wzajemnego wypożyczania książek. Najczęściej z wypożyczalni korzystają osoby uczące się.

Biblioteka prowadzi następującą działalność kulturalno-oświatową

Wystawy: literackie, rocznicowe, okolicznościowe, pokonkursowe, tematyczne.

Ponadto Biblioteka organizuje wystawy poświęcone różnym wydarzeniom.

Wycieczki do Biblioteki i lekcje biblioteczne

Wycieczki i lekcje mają na celu  zapoznanie uczniów z działalnością Biblioteki, gromadzeniem księgozbioru i pracą bibliotekarza. To obecnie jedna z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie Biblioteki.

Spotkania autorskie

W roku 2023 odbyło się 18 spotkań autorskich w których uczestniczyło 896 osób;  m.in.: z Moniką Kowalską, Sławomirem Gortychem, Magdaleną Zarębską, Mieczysławem Gorzką, Borysem Tynką.

Warsztaty dla dorosłych

Przez cały rok Biblioteka organizuje różne warsztaty czytelnicze i rękodzielnicze dla dorosłych czytelników, są to między innymi warsztaty wykonywania zakładek do książek, malowanie toreb na książki.

Stałe zajęcia dla maluchów i dla starszych dzieci

Zajęcia tematyczne z książką, edukacyjne, plastyczne, zabawy związane z zawodami czy porami roku oraz postaciami z bajek: Biblioteczne Biuro Detektywistyczne /Odkrycia, które zmieniły świat /Strefa 

Gier Planszowych zajęcia dla dorosłych /Strefa Gier Planszowych zajęcia dla dzieci/ Porozmawiajmy o…/Poniedziałkowe Poczytajki

Biblioteczne akcje kulturalne

Maj miesiącem bibliotek w gminie Kąty Wrocławskie / Tydzień Edukacji Globalnej / Wystawy biblioteczne / Konkursy biblioteczne.

 

Dane statystyczne:

I  Wpływy 2023:

Ilość zakupionych książek oraz audiobooków  -2043 egz.

w tym zakup z dotacji własnej  -1338 egz.

w tym dary - 195 egz.

w tym audiobooki - 105 egz.

w tym z dotacji MKiDZN - 405 egz.

Wartość ogółem  - 61 316,41 zł

w tym  na zakup książek  - 5 788,42 zł

w tym zdalny dostęp  - 1 000,00 zł

w tym dotacja MKiDZN  -11 250,00 zł

wartość zakup audiobooków  -2 887,99 zł

wartość darów  -390,00 zł

wpływy z kar, darowizn:  -6 595,00 zł

 

II Zakup czasopism powszechnych:

W roku 2023 biblioteki prenumerowały 20 czasopism, z czego skorzystało ponad 400 osób.

 

III  Czytelnicy:

zarejestrowani w bibliotekach – 4009 osób

aktywnie użytkujący, wypożyczający – 2534 osób

łączna liczba odwiedzin (zarówno w bibliotece jak i w czytelni) – 32 641 osób

 

IV  Wypożyczenia w obu bibliotekach:

na zewnątrz – 45 205

na miejscu –  9 261

udzielono informacji  –  10 433

 

V  Imprezy biblioteczne, warsztaty, lekcje biblioteczne:             

ilość imprez  –  273

uczestnicy imprez –  3991 osób

w tym:

– 52 lekcje biblioteczne, liczba uczestników – 919

– 131 stałe popołudniowe zajęcia biblioteczne, liczba uczestników – 805

– 18 spotkań autorskich, liczba uczestników – 896

– 2 wystawy, łączna liczba odwiedzających – 115

– 72 pozostałe akcje biblioteczne (warsztaty kuchni bibliotecznej, tworzenia toreb bibliotecznych, eterycznie i praktycznie, Muzyczny Wehikuł Czasu, Przedstawienie z okazji Dnia Misia, Senioralia, Dzień 

Głośnego Czytania Tolkiena, Tata też Czyta, Dzień Kawy, Tłusty Czwartek, Ferie z książką, Black Week w bibliotekach) – łączna liczba uczestników - 1256