Rehabilitacja

W 2023 r. ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na realizatora programu zdrowotnego „Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”. Program zdrowotny był realizowany przez Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego, ul. Staszica 9, Kąty Wrocławskie. W minionym roku z rehabilitacji skorzystały 403 osoby będących mieszkańcami gminy Kąty Wrocławskie. Program obejmował cykle 10-dniowe. Wykonano ogółem 20 808 zabiegów, co daje średnio 51 zabiegów fizykalnych na osobę w danym cyklu zabiegowym. Przedmiotem umowy było wykonanie w 2023 r. programu rehabilitacji leczniczej w ramach Programu Zdrowotnego „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie” obejmującego następujące zabiegi: jonoforeza, sollux, diadynamik, interdyn, stymulacja, TENS prądy, ultradźwięki, laser, gimnastyka bloczkowo-ciężarkowa, wyciągi podwieszane z UGUL, krioterapia miejscowa, terapia polem magnetycznym, masaż suchy, kąpiel wirowa kończyn, fonoforeza, galwanizacja. Przyznano dotację w kwocie 300 000 zł, wykorzystano ją w kwocie: 299 992,00 zł. Różnicę w wysokości 8 zł zwrócono na konto gminy Kąty Wrocławskie.

Porównanie lat realizacji programu zdrowotnego pn. „Rehabilitacja Lecznicza (Fizjoterapia i Kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie” – rok 2022 vs 2023

Program zdrowia psychicznego

 

Zgodnie z realizowanym Programem Zdrowia Psychicznego oraz z wnioskiem Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w roku 2023 zostały zorganizowane zajęcia dedykowane najmłodszym mieszkańcom gminy. Aktywne warsztaty psychologiczne dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych z terenu Gminy Kąty Wrocławskie trwające 2 godziny lekcyjne dla jednej klasy (2 x 45 minut) zostały przeprowadzone w szkołach podstawowych w II połowie 2023 roku.

Zgodnie z realizowanym Programem Zdrowia Psychicznego oraz z wnioskiem Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w roku 2023 zostały zorganizowane zajęcia dedykowane grupie gminnych seniorów. W okresie kwiecień-czerwiec 2023 roku przeprowadzono warsztaty dla grupy 15 osób, w ciągu 7 tematycznych spotkań:

 

I - Twórcze i kreatywne myślenie

II – Komunikacja i asertywność

III – Zarządzanie sobą w czasie

IV - Współpraca i budowanie zdrowych relacji

V – Rozwiązywanie konfliktów

VI - Radzenie sobie ze stresem i emocjami

VII – Zarządzanie kryzysowe.