Dane statystyczne:

 • Ogółem liczba zwiedzających: 6200
 • Liczba warsztatów: 25
 • Liczba uczestników warsztatów: 370
 • Liczba eventów/wydarzeń o charakterze kulturalnym: 29
 • Liczba uczestników wydarzeń: 1204
 • Liczba lekcji muzealnych: 124
 • Liczba uczestników lekcji muzealnych: 2267

 

Liczba odwiedzających ogółem w miesiącach styczeń-grudzień 2023 r. wyniosła 6200 osób, w roku ubiegłym było to 4455 osób. Odbyło się 25 warsztatów tematycznych, w porównaniu do 22 w roku ubiegłym. Warsztaty były związane z dziedzictwem kulturowym Dolnego Śląska. Regionalna Izba, we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Kąckiej oraz Centrum Historii Zajezdnia zorganizowała 29 eventów o charakterze kulturalnym ( w roku ubiegłym było to 17 wydarzeń) m.in. były to spotkania autorskie, koncerty, wystawy czasowe, wykłady, prelekcje itp.

Zorganizowano 6 wystaw czasowych. Były to:

 

 • Wystawa malarstwa lokalnej artystki – Ewy Rybki;
 • Wystawa Dariusza Kanaka „Moja wielka wołyńska rodzina”
 • Wystawa Centrum Historii Zajezdnia i Małgorzaty Felińskiej „Katyń. Pamięci mojego taty”
 • Wystawa prac akwarelowych i metaloplastycznych Marka Horowskiego
 • Wystawa minerałów z prywatnej kolekcji Andrzeja Szachniewicza
 • Wystawa prac malarskich Agnieszki Gramiak

 

Wystawy w roku 2023:

 • 01.2023 – Wystawa prac Ewy Rybki
 • 01.2023 – Wystawa „Moja wielka wołyńska rodzina”
 • 04 – 29.04.2023 – Wystawa „Katyń. Pamięci mojego taty”
 • 06 – 30.06.2023 – Wystawa prac Marka Horowskiego
 • 07 – 31.10.2023 – Wystawa minerałów z kolekcji Andrzeja Szachniewicza
 • 11 – 01.12 – Wystawa prac Agnieszki Gramiak

Poniżej  znajdują się tabele prezentujące wybrane dane statystyczne.